HỌC BỔNG HUBERT H. HUMPHREY 2021-2022

Đây là một học bổng rất danh giá từ Humphrey Fellowshop và Đoàn ngoại giao Mỹ – Việt. Học bổng sẽ bao trọn chi phí cho các bạn học 1 năm ở đại học hàng đầu nước Mỹ. Mục tiêu của học bổng là các bạn mid-career, đã có vài năm kinh nghiệm tại Việt Nam và muốn trau dồi chuyên môn.
Học bổng cũng bao trọn rất nhiều ngành nghề, các bạn mau apply và đi Mỹ nhé!

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *