HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC MIAMI!

Đại học Miami được xếp hạng #51 NU tại Mỹ, là một trong những trường tốt nhất bang Florida. Cho đợt nhập học tới, đại học Miami hợp tác với chương trình Stamp Scholars để cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên bậc cử nhân đó. Vì học bổng bao hết chi phí từ A tới Z cũng như không giới hạn ngành học, tất cả các bạn cấp 3 và sinh viên đang có ý định nộp đại học Miami cuối năm nay đều nên cân nhắc nhoa!!
GIÁ TRỊ: Toàn phần (ăn, ở, chi phí học tập, $12,000)

BẬC: Cử nhân

Deadline: 1.11.2020
Xem chi tiết tại: https://admissions.miami.edu/undergraduate/financial-aid/scholarships/stamps/index.html

Không có mô tả ảnh.
 Like và share nếu các em thấy thông tin có ích nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *