Mổ xẻ học bổng TOÀN PHẦN chính phủ Ireland

Nhân dịp học bổng toàn phần chính phủ Ireland đang mở, Hannah có làm một bài phân tích về học bổng này trên kênh Youtube mọi người vào xem nhé. 

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho năm học 2019. Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho rất nhiều ngành luôn. 

Chuẩn bị tốt nhất cho học bổng: Lớp tìm và apply học bổng; Gói sửa hồ sơ; Gói Mentor học bổng. Chi tiết liên hệ hannahed.co@gmail.com.

Instagram bạn nào có Insta thì follow nhau ha: https://www.instagram.com/hannahed.co

Nhóm săn học bổng: https://www.facebook.com/groups/scholarshiphunter/

Nhóm học tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/HannahEdEnglishClubHEC
https://www.facebook.com/groups/HannahEdTestClub

Youtube sẽ có rất nhiều Video bổ ích : https://www.youtube.com/c/HannahEdEducationInformationInspiration

Founder: https://www.facebook.com/hoathanhdinh

Post Author: millieltr27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *