[Singapore] CHƯƠNG TRÌNH YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS TẠI SINGAPORE! (Tài trợ Toàn Phần)

Các bạn ới, lại một chương trình ngắn hạn để xách vali đi Singapore vào tháng 3 năm sau đây này!! Các bạn không những có cơ hội đi Singapore mà còn có cơ hội nhận tới $20,000 để phát triển những ý tưởng xã hội đó! Các bạn sinh viên lẫn đi làm mau tay đăng ký nè!

ĐIỀU KIỆN:
– Từ 18 đến 30 tuổi.
– Có ý tưởng giải quyết những vấn đề xã hội.

Deadline: 15.12.2019
Xem chi tiết tại: https://www.sif.org.sg/our-work/gb/yse/applications

 Like page, tag và share cho bạn bè cả nhà nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *