[Internship] [Online] CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỪ TỔ CHỨC GIÁO DỤC KHAN ACADEMY

The Foundation Vietnam vừa hợp tác với Khan Academy – tổ chức giáo dục phi lợi nhuận trong một project. Chính vì thế, dự án đang cần tuyển một vài bạn intern để tham gia. Đây là một cơ hội để xây dựng hồ sơ và thể hiện niềm đam mê về giáo dục! Chương trình dành cho tất cả mọi người ở Việt Nam nên học sinh sinh viên đều có thể apply nhé!

Deadline: 9AM – 22/05/2020
Xem chi tiết và đăng ký dưới đây nhé:

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *