Connect with us

Hi, what are you looking for?

Chương trình

Các Schofans ơi, apply mạnh chương trình này để xây dựng network với các anh chị rất giỏi, làm đẹp thêm CV apply học...

Kinh nghiệm

Đại học Bắc Kinh, tên viết tắt trong tiếng Hoa là Beida (北大, Běidà) (Bắc Đại) được thành lập năm 1898 thay thế Quốc Tử Giám cổ và là...

Chương trình

Double Your Academic Writing Quality: Practical Writing Tip Khi bắt đầu series này, đã có rất nhiều bạn Schofan inbox về tâm sự những...

Chương trình

Học bổng Facebook (Facebook Fellowship) là một chương trình được thiết kế để khuyến khích và hỗ trợ Nghiên cứu sinh có triển vọng...

Chương trình

Cả nhà ơi, chương trình tuyển dụng thực tập sinh 2022 của 1 trong 4 Big4 kiểm toán – EY chính thức mở đơn...

Chương trình

Nếu yêu thích ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY thì đây chính là cuộc thi dành cho em! BUILD ON Vietnam 2021 là một cuộc thi...

More Posts

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987