100 HỌC BỔNG ĐI NEW ZEALAND

Tải ngay danh sách TOÀN BỘ 100 học bổng đến xứ sở những chú chim Kiwi – New Zealand tươi đẹp Schofans ớiiii. Tuần rồi Hannah đã gửi email cho gần 1000 bạn đăng ký nhận tài liệu này. Nhiều khi email bị lỗi hay rơi vào spam với để chia sẻ rộng rãi hơn […]

Dự án ngân hàng học bổng cho người Việt update

Đầu tiên mình xin thay mặt cộng đồng Schofans cảm ơn các bạn đã đóng góp học bổng cho Scholarship database for Vietnamese students. Hiện tại số học bổng trong “ngân hàng chung” đã đạt tới con số 1140.  Bạn có thể vào xem ngân hàng chung bằng link này: https://goo.gl/WrTx4z Dự án chạy theo nguyên […]

Dự án ngân hàng học bổng cho người Việt

Đầu tiên mình xin thay mặt cộng đồng Schofan cảm ơn các bạn đã đóng góp học bổng cho Scholarship database for Vietnamese students. Hiện tại số học bổng trong “ngân hàng chung” đã đạt tới con số 650.  Bạn có thể vào xem ngân hàng chung bằng link này: http://bit.ly/500hocbong Dưới đây là cách tận […]