Connect with us

Hi, what are you looking for?

Thông tin học bổng

Hàng năm các bạn muốn đi trao đổi ở Áo có thể tham khảo chương trình Ernst Mach Grant. Deadline tầm tháng 3. Trong...

Thông tin học bổng

Gửi cả nhà thông tin học bổng chính phủ CSC t tại trường Đại học Sư phạm Hải Nam (Hainan Normal University) là trường...

Thông tin học bổng

Học bổng Think Big của trường Đại học Bristol Anh Quốc là một trong các học bổng trường có giá trị khá cao và...

Thông tin học bổng

Link: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999862723511-cern-openlab-summer-student-programme-2023 Job Description Take part in CERN’s openlab Summer Student Programme!  During two full months corresponding to 9 weeks (June-August 2023), CERN openlab...

Thông tin học bổng

Học bổng chính phủ Bỉ vừa mở 08/11 vừa thổi vừa apply nào cả nhà ơi! Đến Bỉ thưởng thức món bánh Waffle hay...

Thông tin học bổng

Học bổng ngắn hạn MỞ CHO MỌI NGÀNH HỌC + KHÔNG PHÂN BIỆT XUẤT THÂN + TÀI TRỢ TOÀN PHẦN từ Bộ Ngoại giao...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987