Connect with us

Hi, what are you looking for?

Chia sẻ tài liệu

Có một danh sách các trường Đại học danh giá thường được người dân Hàn Quốc truyền miệng nhau, và những ngôi trường này...

Kinh nghiệm

Gửi cả nhà học bổng toàn phần tham gia chương trình trao đổi mùa hè tại San Diego, California, USA. Chương trình được tài...

Kinh nghiệm

(Lưu ý: Mỗi bảng xếp hạng có tiêu chí đánh giá khác nhau nên thứ hạng cũng khác. Bài viết mang tính tham khảo)...

Kinh nghiệm

Đầu tuần gửi cả nhà thông tin học bổng toàn phần và cả bán phần chương trình Winter Camp nha. Đây là chương trình...

Kinh nghiệm

Cuối tuần gửi cả nhà chương trình học bổng ngắn hạn làm bừng sáng chiếc CV nha. Yseali là chương trình “Sáng kiến thủ...

Kinh nghiệm

Gửi cả nhà học bổng toàn phần chính phủ Nga dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ nha. Ngành nghề đa dạng, các bạn...

Chuyện du học

Cú sốc lớn đầu tiên trong học tập của mình Hoa Dinh là lần trượt chuyên Ngữ và chuyên Anh vào Lương Văn Tụy...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987