fbpx

[Short Share] TÀI TRỢ TOÀN PHẦN CHƯƠNG TRÌNH SEA – MEKONG CULTURAL HUB ĐẾN 5 QUỐC GIA

SEAΔ là chương trình đồng tổ chức bởi mekong Cultural Hub và British Council, nhằm khích lệ tầm quan trọng của văn hóa và nghệ thuật đối với sự phát triển bền vững của Đông Nam Á. Toàn chương trình kéo dài 1 năm, với 4 kì Get-Together chính. Mỗi kì sẽ diễn ra tại […]