fbpx

[TỔNG HỢP] DANH SÁCH HỌC BỔNG NGÀNH Y, DƯỢC (phần 1)

Cùng với ngành Luật, Ngành Y Dược cũng vốn là ngành học có nhiều đặc thù nên số lượng học bổng về cách ngành này chưa được đa dạng như các ngành học khác. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có cả nhà a, cơ hội tìm học bổng là như nhau nếu chúng […]

Tổng hợp học bổng 100% HỌC PHÍ – TOÀN PHẦN các ngành Y Dược và liên quan

Vì bộ phận không nhỏ Schofans của page Scholarship for Vietnamese students là các bạn theo Y Dược, mà ngành này cũng lại là ngành hiếm có học bổng lớn, nên lần này HannahEd sẽ tổng hợp các chương trình học bổng khắp nơi trên thế giới dành riêng cho các bạn đây. Tưởng như […]