Học bổng toàn phần sau Đại học MOFCOM của Bộ Thương Mại Trung Quốc

Lại thêm một học bổng nữa dành cho Schofans nào muốn đi Trung Quốc nhé. Đúng như cái tên thì học bổng này dành cho bậc Thạc sỹ (2-3 năm) và Tiến sỹ (3-4 năm), nên cả nhà có thể save lại nghiên cứu thêm nè. Học bổng có thể học bằng tiếng Anh hoặc […]