fbpx

[PHÁP] HỌC BỔNG PGSM MASTER SCHOLARSHIPS 2020 TẠI PHÁP

Hiệp hội Toán học Paris hiện đang mở đơn cho 40 suất học bổng bậc Thạc sỹ cả nhà nè. Đây là chương trình học bổng 1-2 năm (có thể gia hạn) tại một trong các trường đại học tham gia mạng lưới FSMP (FYI: mạng lưới các trường ĐH Hội toán học Paris này […]