Dạo này cả Vbiz và Cbiz đều rôm rả quá các em ha. Đã vậy thì team chị Hannah sẽ gửi tới các em thông tin về HỌC BỔNG KHỔNG TỬ 2021, biết tiếng Trung rồi thì ăng – ten sẽ dài ra, dễ hóng hơn và cũng có nhiều cơ hội trong tương lai hơn )))

I) Điều kiện apply học bổng:

– Không mang quốc tịch Trung Quốc.
– Sức khoẻ tốt, thành tích tốt.
– Mong muốn được làm việc trong ngàng giáo dục Hán ngữ.
– 16 – 35 tuổi. Những ứng viên là giáo viên dạy tiếng Trung thì không quá 45 tuổi, sinh viên đại học thì không quá 25 tuổi.
– Thời gian bắt đầu apply online: 01/ 03/ 2021

II) Các loại học bổng:

– Học bổng tiến sĩ ngôn ngữ
– Học bổng thạc sĩ ngôn ngữ
– Học bổng bậc cử nhân
– Học bổng du học 1 năm
– Học bổng du học 1 kì
– Học bổng du học 4 tuần

Vì mỗi 1 loại học bổng sẽ có deadline và những yêu cầu khác nhau nên chị không thể ghi chi tiết được, chị gửi các em link thông tin chi tiết: http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?lang=en-us

Hiện tại có gần 150 trường đại học ở Trung Quốc cũng cấp học bổng Khổng Tử, mỗi trường lại có bậc học khác nhau, tiêu chí khác nhau. Các em nên xác định trước trường mà mình muốn apply, sau đó tìm hiểu thêm thông tin và ghi chú lại những mốc thời gian quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội nhé.

Trong tuần này hoặc tuần sau chị sẽ post 1 bài kinh nghiệm xin học bổng Khổng Tử và học bổng chính phủ Trung Quốc của 1 bạn đang học thạc sĩ tại đại học Sư phạm Hoa Nam. Các Schofans nhớ theo dõi nha.

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents
#hocbongkhongtu #duhoctrungquoc #hocbongtrungquoc

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *