[Short Share] CÔNG VIỆC VỚI LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 32 TRIỆU TẠI ĐSQ ANH

  • Deadline: 16/6/2020
  • Vị trí: Cán bộ Chương trình Quỹ Thịnh vượng (phụ trách mảng Cơ sở hạ tầng và Thương mại toàn cầu chính)
  • Vai trò và nhiệm vụ:

– Lên kế hoạch chiến lược về chương trình vận chuyển. Làm việc với đối tác vận chuyển và quản lý chương trình

– Làm việc với đối tác vận chuyển để đảm bảo hoạt động của chương trình được triển khai thực hiện cùng với các cột mốc của dự án

– Phát triển và chỉ huy các cuộc truyền thông tiếp thị

– Hỗ trợ các kế hoạch chiến lược và vận chuyển của các chương trình, sự kiện và tham quan

– Đại diện cho UK khi cần thiết

– Làm việc với các đồng nghiệp để đạt được Vietnam’s network business plan

– Hỗ trợ kế hoạch tài chính, tạp vụ, đánh giá, kiểm toán khi cần thiết

  • Điều kiện:

– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm

– Kinh nghiệm về chương trình quản lý, truyền thông tiếp thị tiêu chuẩn cao

– Hiểu biết về ODA/International development

– Giải quyết vấn đề sáng tạo

– Kĩ năng làm việc nhóm tốt

– Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực

  • Địa điểm: Hanoi, Vietnam
  • Lương khởi điểm: 32,406,000 
  • Link thông tin: https://bit.ly/2ziCNET

Tổng hợp: Thùy An

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *