Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Tại Đại Học Alberta, CANADA 2022

Canada không nhiều học bổng nên thấy học bổng này mừng rớt nước mắt cả nhà ơi. Học bổng này được cấp bởi the University of Alberta – trường Top 5 ở Canada, top 150 thế giới. Học bổng cấp cho cả bậc đại học và sau đại học, ngành nghề đa dạng và có thể bao gồm chi phí sinh hoạt luôn. Môi trường quốc tế với hơn 7000 sinh viên đến từ 148 quốc gia. Khi được nhận vào trường thì sẽ tự động được cân nhắc để xét duyệt học bổng UAlberta Scholarship nhé các em. Thông tin chị để bên dưới:
1. Thông tin học bổng:
– Bậc học: Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Sau Tiến Sĩ
– Loại học bổng: Toàn phần
+ Quyền lợi các học bổng dành cho bậc cử nhân:
https://www.ualberta.ca/admissions/international/tuition-and-scholarships/scholarships-and-awards/index.html?
+ Quyền lợi các học bổng dành cho bậc sau đại học:
https://www.ualberta.ca/graduate-studies/awards-and-funding/scholarships/index.html
– Ngành nghề đa dạng:
+ Danh sách chương trình cử nhân: https://apps.admissions.ualberta.ca/programs/
+ Danh sách chương trình sau đại học: https://www.ualberta.ca/graduate-programs/index.html#sort=relevancy
2. Hồ sơ: Nộp hồ sơ online bao gồm bảng điểm, chứng chỉ tiếng anh, thư giới thiệu, và một số giấy tờ khác.
 
3. Deadline:
– 1/7/2021: Kỳ học tháng 9/2021
– 1/11/2021: Kỳ học tháng 2/2022
 
Chúc các Schofans thành công <3
#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents #canada #albertauni

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *