[Pháp] Eiffel Scholarships for International Students (2020-2021)

Bạn nào đang apply đi Pháp mà muốn tìm học bổng hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng thì xem ngay học bổng này nha. Chương trình học bổng Eiffel Excellence được thành lập bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, cho phép các tổ chức giáo dục đại học của Pháp thu hút sinh viên nước ngoài đăng ký theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.

Bậc học: thạc sĩ và tiến sĩ

Ngành học:
• pháp luật;
• kinh tế và quản lý;
• khoa học kỹ thuật (thạc sĩ), khoa học nói chung (tiến sĩ);
• khoa học chính trị

Yêu cầu:
* Bậc thạc sĩ: không quá 30 tuổi tại thời điểm apply (sinh sau tháng 3/1989)
* Bậc tiến sĩ: không quá 35 tuổi tại thời điểm apply (sinh sau tháng 3/1984)

Giá trị học bổng:
* Bậc thạc sĩ: €1.181/tháng trong vòng 12-36 tháng.
* Bậc tiến sĩ: €1.400/tháng trong vòng tối đa 12 tháng.
* Một số chi phí khác: chi phí đi lại, bảo hiểm y tế, hoạt động văn hoá, tiền nhà, v.v.
LƯU Ý:
* Học bổng KHÔNG cover tiền học phí
* Học bổng KHÔNG nhận hồ sơ trực tiếp từ sinh viên, chỉ nhận hồ sơ từ các tổ chức giáo dục đại học Pháp. Vậy nên cả nhà nộp đơn apply cho trường trước để có cơ hội nhận học bổng này nhé!

Deadline: 09.01 hàng năm

Link: http://www.campusfrance.org/en/eiffel

 Tag và chia sẻ thông tin này đến bạn bè em nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *