Sự kiện, học bổng, cuộc thi tháng 5

  1. Livestream HannhaEd Q&A vào lúc 7pm ngày mai 17/05 trên facebook page Scholarship for Vietnamese students và instagram hannahed.co cùng chị Hoa, founder của page, học bổng New Zealand, CFA, FRM, Citibank. Hỏi chị bất cứ điều gì từ form: https://bit.ly/2TaLeJn
  2. Talkshow “70 ngày ngắm nhìn thế giới – Giải mã học bổng ngắn hạn” vào lúc 8pm ngày 24/05 trên group Học bổng ngắn hạn, trao đổi, tình nguyện – HannahEd. Các bạn sẽ được lắng nghe về kinh nghiệm và trải nghiệm tham gia vô số chương trình trao đổi với học bổng toàn phần, hoạt động ngoại khóa,… của Tường Vy. Link đăng ký: https://bit.ly/giaimahocbongnganhan
  3.  Cuộc thi #ShareforGood, chia sẻ bất cứ kinh nghiệm, trải nghiệm hay của mọi người để giành ngay chứng nhận, voucher lớp học bổng HannahEd. Hạn 25/05. Link: https://hannahed.co/cuoc-thi-share-for-good-se-chia-truyen-cam-hung-va-giai-thuong-khung/
  4. Cuộc thi Ireland Contest, có cơ hội đến thăm Ireland xinh đẹp, hạn 22/05. Chị founder Hoa cũng là giám khảo cuộc thi 2 năm nay. Link: https://www.irelandinvietnam.com/allposts/2020/4/17/ireland-contest-2020-th-l-cuc-thi
  5. Học bổng toàn phần chính phủ Mỹ Fulbright bậc Thạc sỹ (dịch chuyển hạn xuống 31/05). Link: https://hannahed.co/usa-hoc-bong-toan-phan-fulbright-2021-2022-da-chinh-thuc-mo-don/
  6.  Học bổng Nhật từ các trường như APU, TIU bậc Đại học. Kinh nghiệm xin có tại: https://youtu.be/qZk3soTemmk
  7.  Lớp tìm và apply học bổng HannahEd Online tháng 5 vẫn còn slot. Đăng ký lớp: https://goo.gl/uQJpHS.

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *