fbpx

Kinh nghiệm xin học bổng Pháp: học bổng Eiffel, học bổng Đại sứ quán và học bổng Ile de France

Đại khái tui có một ít kinh nghiệm xin học bổng Pháp, bao gồm học bổng Eiffel, học bổng Đại sứ quán và học bổng Ile de France – hồi tui làm hồ sơ cũng trầy trật mờ mịt lắm, tại ngoài cái quy chế ra thì chả có cái gì thiết thực, đi hỏi […]