fbpx

[PHÁP] HỌC BỔNG PGSM MASTER SCHOLARSHIPS 2020 TẠI PHÁP

Hiệp hội Toán học Paris hiện đang mở đơn cho 40 suất học bổng bậc Thạc sỹ cả nhà nè. Đây là chương trình học bổng 1-2 năm (có thể gia hạn) tại một trong các trường đại học tham gia mạng lưới FSMP (FYI: mạng lưới các trường ĐH Hội toán học Paris này […]

Các nguồn học tiếng Pháp ONLINE

?? CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ? Duolingo: https://www.duolingo.com/course/fr/en/Learn-French-Online? Memrise: https://www.memrise.com/course/1098357/french-1/? Busuu: https://www.busuu.com/en/register/?learning=fr? Polly Lingual: https://pollylingu.al/fr/en/courses/1? FSI Language Courses: http://www.fsi-language-courses.net/fsi-french-language-co…/? LingoHut: https://goo.gl/BRuqWt (có dịch tiếng Việt) ?? CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG PHÁP KHÁC? Bonjour de France: http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-…/exercice-debutant – trang này quá nổi tiếng rồi, không cần phải giải thích nhiều. ? TV5monde: http://apprendre.tv5monde.com/vi/trinh-do/a1-so-cap-kham-pha – đây cũng là một nguồn học tiếng Pháp chính thống nổi tiếng, có đầy đủ các bài giảng, bài tập, video theo chủ đề,… […]