Connect with us

Hi, what are you looking for?

millieltr27

Chứng chỉ

Các trang web học tiếng Trung miễn phí tổng hợp :*Trang Việt Nam: (http://tiengtrung.vn)*Trang Trung Quốc (http://www.chinapage.com)Đây là Website tuyệt vời để bạn có...

Chứng chỉ

?? CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ? Duolingo: https://www.duolingo.com/course/fr/en/Learn-French-Online? Memrise: https://www.memrise.com/course/1098357/french-1/? Busuu: https://www.busuu.com/en/register/?learning=fr? Polly Lingual: https://pollylingu.al/fr/en/courses/1? FSI Language Courses: http://www.fsi-language-courses.net/fsi-french-language-co…/? LingoHut: https://goo.gl/BRuqWt (có dịch tiếng Việt) ?? CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG PHÁP KHÁC? Bonjour de France: http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-…/exercice-debutant – trang này quá nổi tiếng...

Chuyện du học

Những năm gần đây có khá nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và nhiều nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau. Người có...

More Posts

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987