[Tổng hợp] Top 5 học bổng ngành Khoa học Máy tính

Món quà học bổng đầu năm mới chị muốn dành tặng cho bạn nào đang có dự định học ngành Khoa học Máy tính nhé. Ngành này khá thiên về toán học, bạn nào có khả năng tư duy logic và óc trừu tượng tốt thì nên cân nhắc học ngành này. Là nền tảng của Công nghệ thông tin nên sinh viên ra trường là không sợ thất nghiệp, công việc ngập tràn nha.

Một số học bổng ở đây deadline sắp kề cận rồi nên chúc bạn nào có dự định apply sẽ kịp thời gian nộp hồ sơ và đừng quên báo chị tin vui nhé <3

1. Queen’s University Belfast PhD Scholarships – Anh
– Bậc học: tiến sỹ
– Học bổng: tuỳ từng đối tượng
– Deadline: 31/1/2019
– Link: https://www.qub.ac.uk/schools/eeecs/Research/PhDStudy/

2. La Trobe University Scholarships for Excellence – Úc
– Bậc học: đại học
– Học bổng: $5000
– Deadline: 31/1/2019
– Link: https://www.latrobe.edu.au/scholarships/computer-science-and-information-technology-scholarship-for-excellence

3. The School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration (NIDA) PhD Scholarships – Thái Lan
– Bậc học: Tiến sỹ
– Học bổng: toàn phần
– Deadline: 9/4/2019
– Link: http://as.nida.ac.th/gsas/programs/phd-computer-science-and-information-systems/?lang=en

4. Swedish Institute (SI) Scholarships for Global Professionals – Thuỵ Điển
– Bậc học: Thạc sỹ
– Học bổng: tiền học + phí sinh hoạt hàng tháng + bảo hiểm + một số phí khác
– Deadline: 15/1/2019 cho master degree application và 14/2/2019 cho scholarship application
– Link: https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/

5. York University VISTA Masters Scholarships – Canada
– Bậc học: thạc sỹ
– Học bổng: up to $10,000
– Deadline: 31/1/2019 hoặc 15/3/2019
– Link: http://vista.info.yorku.ca/opportunities/training-scholarships/masters-scholarships/


<3 Tag và chia sẻ với bạn bè nếu thấy có ích em nhé <3

#HannahEd #hocbong #sanhocbong #duhoc #ScholarshipsforVietnamesestudents

Post Author: chixdang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *