[TỔNG HỢP] TOP 8 HỌC BỔNG ANH QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Nói đến xứ sở sương mù, người ta thường nghĩ đến bóng đá và trà, nhưng đối với cộng đồng săn học bổng chúng mình, Nước Anh còn là miền đất hứa với nền giáo dục vượt trội về chất lượng. Nhưng apply đến trường nào, bậc nào, học bổng nào ở Anh thì đó cả một quá trình nghiên cứu. Sao không để chị và cả nhà mình cùng textnote lại các học bổng thường niên ở quốc gia này để giảm bớt thời gian tìm hiểu này. Quan trọng là phải hiểu được bản thân, mình muốn theo đuổi ngành nào, điều gì cả nhà ạ.

Nếu muốn có thêm thông tin và cách tìm học bổng mọi người nhớ tham gia khóa học online của fanpage ha 😡 Bạn nào cần thông tin về khóa học nhớ để lại email chị sẽ gửi thông tin về khóa học cho mọi người nhé ^^

1. British Chevening Scholarships for International Students

– Bậc học: Thạc sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN (bao gồm: học phí + chi phí sinh hoạt + bảo hiểm y tế +… )
– Deadline: 06.11 hàng năm
– Link: http://www.chevening.org/

2. Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme

– Bậc học: Thạc sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN (bao gồm: học phí + chi phí sinh hoạt+ …)
– Deadline: 25.01.2019
– Link: http://bit.ly/2QsME1p

3. Cambridge International Scholarships

– Bậc học: Tiến Sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN
– Deadline: 03.01 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2z1ltkk

4. Oxford Pershing Square Graduate Scholarships

– Bậc học: Thạc sỹ + MBA
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN (bao gồm: học phí + chi phí sinh hoạt + bảo hiểm +..)
– Deadline: Tháng 01 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2Fct3ye

5. Edinburgh Global Research Scholarships

– Bậc học: Tiến sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN
– Deadline: 01.02 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2U3q3HJ

6. President’s PhD Scholarships at Imperial College London

– Bậc học: Tiến sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN (bao gồm học phí + sinh hoạt phí + phí tiêu dungf và các chi phí hỗ trợ khác)
– Deadline: 01.02 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2G3HCor

7. International Ambassador Scholarships at University of West London

– Bậc học: Thạc Sỹ + Đại học
– Giá trị học bổng: 5000$
– Deadline: 15.07 hoặc 25.11 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2DWszKy

8. Access Opportunity Scholarship at University College London

– Bậc học: Đại học
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN (bao gồm học phí + sinh hoạt phí)
– Deadline: 06.07 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2SsF1pp

 Chia sẻ và tag bạn bè mình nếu các em thấy có ích nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong#scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *