[Úc] HỌC BỔNG BẬC CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ Ở ĐH WESTERN AUSTRALIA!

University Western Australia là một trong những ĐH top ở Úc, và đương nhiên cũng nằm trong top 100 thế giới. Vừa rồi UWA vừa mở học bổng cho cả bậc cử nhân và quốc tế, không giới hạn ngành nghề luôn í. Học bổng merit-based, tức là chỉ xét dựa trên năng lực học tập, không cần những extracurricular activities (hoạt động ngoại khóa) nhé. Nên bạn nào yếu HĐNK thì đừng lo nha. Mau share cho mọi người cùng biết nè!

BẬC: Cử nhân/Thạc sĩ

Deadline: 13.02.2020
Xem chi tiết tại: https://www.uwa.edu.au/study/international-students/fees-and-scholarships/uwa-funded-scholarships/global-excellence-scholarship#anchor-Awarddetails-8A7185C4-02D3-48C6-AC39-B6271615513B

 Like và share nếu các em thấy thông tin có ích nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *