fbpx

[FULL SCHOLARSHIP] 150 suất học bổng TOÀN PHẦN đến nhiều quốc gia của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á & Quỹ Học Bổng Nhật Bản ADB/JSP 2019

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và chương trình quỹ học bổng nhật bản (JSP) đang mở đơn cho các ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và chương trình quỹ học bổng Nhật Bản (JSP) trao tặng 150 suất học bổng sau đại […]