[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Sau Đại Học Tại Đại Học Quốc Gia Chonnam 2019-2020

Cơ hội ăn gimpab và xem Kpop ngay tại Hàn Quốc nè. Trường đại học Quốc Gia Chonnam National University (“CNU”) đang mở đơn cho học bổng toàn phần bậc sau ĐH (Master + PhD) tại Lab: Smart Computing Laboratory (SCLab) nè. – Advisor: Prof. Hyung-Jeong Yang – M.S. + Ph.D. course – Deadline: 25.11.2019 […]

Học bổng toàn phần sau Đại học MOFCOM của Bộ Thương Mại Trung Quốc

Lại thêm một học bổng nữa dành cho Schofans nào muốn đi Trung Quốc nhé. Đúng như cái tên thì học bổng này dành cho bậc Thạc sỹ (2-3 năm) và Tiến sỹ (3-4 năm), nên cả nhà có thể save lại nghiên cứu thêm nè. Học bổng có thể học bằng tiếng Anh hoặc […]