[ANH] CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU TẠI ANH 2020 (TỪ 1-6 THÁNG)

Hello cả nhà, chị mới đọc được tin Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia #NAFOSTED mời các nhà khoa học Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký chương trình trao đổi nghiên cứu tại Vương quốc Anh. Đây là chương trình nằm trong trong khuôn khổ chương trình Newton Việt Nam, áp dụng […]