fbpx

Kinh nghiệm apply học bổng chính phủ Đan Mạch CBS Scholarship

Chia sẻ của bạn Hưởng về học bổng trường Copenhagen Business School cho ngành Finance & Investment tại Đan Mạch.   Cơ bản về hồ sơ của mình Undergraduate: Vietnam National University, Hanoi Major: Business Administration GPA: 3.73/4.0 Học bổng: Danish State Scholarship tại Copenhagen Business School (Aka CBS Scholarship) Và thêm vài hoạt động […]

Học bổng thạc sĩ toàn phần tại trường Copenhagen Business School (CBS), Đan Mạch

[Xin chào các bạn, tiếp nối những bài viết chia sẻ kinh nghiệm apply học bổng, hôm nay Ad xin giới thiệu kinh nghiệm apply của bạn Duy Phương. Phương dành học bổng toàn phần Thạc sỹ tại trường Copenhagen một trong những trường kinh tế nổi tiếng ở châu Âu. Cảm ơn Phương rất […]