fbpx

[SHARING] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CẤP 3 UWC ĐÃ MỞ ĐƠN!!

Các em ơi, học bổng toàn phần lớn nhất dành cho học sinh cấp 3 hay cụ thể hơn là các bạn học sinh trong độ tuổi 16 đến 19 đã chính thức mở đơn hôm nay đó. Đây là một trong những học bổng vừa cho học sinh cơ hội luân chuyển giữa các […]

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ HỌC SINH CẤP 3 TẠI HONG KONG!

Các bạn sinh viên đại học năm nhất và các bạn học sinh lớp 12 mau mau apply nè! Đây là học bổng toàn phần dành riêng cho sinh viên/học sinh Việt Nam, được tài trợ bởi Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát và theo học tại Hong Kong University bằng chương trình tiếng Anh đó […]