PHONE INTERVIEW VỚI MCKINSEY SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Các bạn Schofans page mình đã nghe nói tới phone interview chưa nhỉ? Đây là một trong những hình thức lọc ứng viên bằng phỏng vấn qua điện thoại đó. Mặc dù phần lớn công ty ở VN chưa sử dụng phương pháp này, hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới đều đã […]

Kinh nghiệm phỏng vấn MBA (Áp dụng được cho các chương trình khác)

Ngoại trừ một số ít không phỏng vấn, hầu hết các chương trình MBA đều sẽ tiến hành phỏng vấn applicant. Có hai dạng phỏng vấn: 1)      Phỏng vấn trước khi nộp application Dạng này thì phổ biến hơn ở nếu bạn ở Mỹ và apply. Một số trường sẽ cho phép bạn đặt lịch […]