fbpx

Học bổng của Ngân hàng CIMB cho sinh viên Việt Nam CIMB ASEAN

Link gốc về yêu cầu, cách nộp, mục tiêu học bổng, các câu hỏi thường gặp: https://www.cimb.com/en/corporate-responsibility/cimb-asean-scholarship.html CIMB ASEAN Scholarship’s value propositions: – Full scholarship coverage: All tuition fees, living allowances, home trips, insurances and all other related fees – Career experience and opportunities: Internship placement at any CIMB office region-wide, post-graduation employment with CIMB – Mentorship & […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KỸ THUẬT DATALOGIC 2016-2017

Nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho những bạn sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật; hàng năm, công ty TNHH Datalogic Việt Nam cấp học bổng khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật; và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình học bổng cũng nhằm […]