fbpx

[Trung Quốc] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC TẠI ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HUAZHONG 2020 (Huazhong University Of Science And Technology) 2020

Mùa học bổng có khác hen, hết học bổng Ý, Pháp… giờ đến học bổng Trung Quốc toàn phần luôn nè. Đây là học bổng chính phủ Trung Quốc cấp cho sinh viên quốc tế theo học tại trường ĐH Huazhong University Of Science And Technology. Full scholarship cho các bạn theo học bậc Thạc sỹ […]

Học bổng của Ngân hàng CIMB cho sinh viên Việt Nam CIMB ASEAN

Link gốc về yêu cầu, cách nộp, mục tiêu học bổng, các câu hỏi thường gặp: https://www.cimb.com/en/corporate-responsibility/cimb-asean-scholarship.html CIMB ASEAN Scholarship’s value propositions: – Full scholarship coverage: All tuition fees, living allowances, home trips, insurances and all other related fees – Career experience and opportunities: Internship placement at any CIMB office region-wide, post-graduation employment with CIMB – Mentorship & […]