fbpx

Một số lưu ý khi viết phần Tóm tắt (Abstract) của một bài báo khoa học

Hello Schofans nhà mình, hôm nay chị muốn chia sẻ với mọi người về một seri về nghiên cứu “Research Series”. Chuỗi bài viết này là mong muốn chia sẻ những kiến thức khoa học, nghiên cứu khoa học, bài báo…. Phần lớn trong chuỗi bài viết này được viết từ việc dịch và biên […]