fbpx

[Nhật Bản] UTokyo Amgen Scholars Program 2020

Thời gian apply: 01.11.3019-03.02.2020 Schofans nào đang muốn tìm kiếm cơ hội làm việc trong ngành sinh học/ khoa học liên quan và tiếp tục nghiên cứu sau đại học thì đây là một chương trình cực kì phù hợp luôn. UTokyo Amgen Scholars là chương trình thực tập nghiên cứu, tạo điều kiện để […]