[SHORT SHARE] CUỘC THI SDG INNOVATIONS INCUBATOR

Cơ hội để kinh doanh, khởi nghiệp và đóng góp cho xã hội nè các em. Team mình có 1 bạn từng đi tập huấn ở Youth Co:Lab rồi, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP nên cực kì chuyên nghiệp và quy mô […]