fbpx

Học bổng của Ngân hàng CIMB cho sinh viên Việt Nam CIMB ASEAN

Link gốc về yêu cầu, cách nộp, mục tiêu học bổng, các câu hỏi thường gặp: https://www.cimb.com/en/corporate-responsibility/cimb-asean-scholarship.html CIMB ASEAN Scholarship’s value propositions: – Full scholarship coverage: All tuition fees, living allowances, home trips, insurances and all other related fees – Career experience and opportunities: Internship placement at any CIMB office region-wide, post-graduation employment with CIMB – Mentorship & […]

Học bổng South East Asia Woman in Management and Finance Scholarship của Macquarie Úc

South East Asia Woman in Management and Finance Scholarship Sinh ra là một người phụ nữ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng bạn có bao giờ để những quan điểm giới tính truyền thống cản bước bạn đến với thành công? Nếu bạn có niềm tin vào khả năng của mình, và tất […]