fbpx

TÀI TRỢ TOÀN PHẦN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI BỒ ĐÀO NHA

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Bền vững GeoClube (CSDS) đang tổ chức chương trình trao đổi 1 năm tại Gondomar, Bồ Đào Nha có chủ đề về Trẻ em với những hoạt động cực thú vị sau nè cả nhà: – Hội thảo về kỹ năng mềm và quyền công dân – Tham gia […]