[Full Scholarship] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SỸ TỪ CƠ QUAN TRAO ĐỔI QUỐC GIA BA LAN (NAWA) 2020

Học bổng toàn phần mà yêu cầu IELTS 5.5 tư Cơ quan trao đổi quốc gia Ba Lan cả nhà ạ. Đây là một cơ quan ở Ba Lan được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trao đổi song phương giữa các học giả giữa sinh viên Ba Lan và các nhà khoa học và các quốc gia khác. Các Schofan có thể apply vào bất kỳ chương trình học Thạc sỹ nào ở Ba La. Deadline tới 16.03.2020 nên mọi người tranh thủ apply nhé.

– Bậc học: Thạc sỹ
– Deadline: 16.03.2020
– Yêu cầu về ngôn ngữ : Ứng viên dạy tiếng Anh cần nộp chứng chỉ năng lực tiếng Anh; TOEFL: không dưới 87, IELTS: không dưới 5,5.

Các group FREE của page các bạn join nhé:
– Scholarship Hunters
– English Club HEC
– Job Hunters & Career Builders – HannahEd
– Học bổng ngắn hạn, trao đổi, tình nguyện – HannahEd

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudent

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *