fbpx

[Full Scholarship] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SỸ TỪ CƠ QUAN TRAO ĐỔI QUỐC GIA BA LAN (NAWA) 2020

Học bổng toàn phần mà yêu cầu IELTS 5.5 tư Cơ quan trao đổi quốc gia Ba Lan cả nhà ạ. Đây là một cơ quan ở Ba Lan được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trao đổi song phương giữa các học giả giữa sinh viên Ba Lan và […]