fbpx

[Full Scholarship] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SỸ TỪ CƠ QUAN TRAO ĐỔI QUỐC GIA BA LAN (NAWA) 2020

Học bổng toàn phần mà yêu cầu IELTS 5.5 tư Cơ quan trao đổi quốc gia Ba Lan cả nhà ạ. Đây là một cơ quan ở Ba Lan được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trao đổi song phương giữa các học giả giữa sinh viên Ba Lan và […]

[Ba Lan] HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ BA LAN

The Łukasiewicz Scholarship được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Phòng Trao đổi Học Thuật Ba Lan đã chính thức mở đơn apply rồi đây. Chương trình dành cho các bạn mong muốn theo học Master tại Ba Lan các ngành học: engineering, agriculture, IT, natural sciences (tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan). GIÁ […]