fbpx

2020 YSEALI PROFESSIONAL FELLOWS PROGRAM

Học bổng YSEALI nè mọi người ơiiiiiii. Chương trình lần này dành cho cán bộ trẻ (YSEALI Professional Fellows Program) là chương trình trao đổi dành cho những thủ lĩnh cộng đồng trẻ ưu tú từ các nước ASEAN, đang làm việc trong các lĩnh vực: thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, quản […]

Học bổng toàn phần chính phủ Brunei

THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM SCHOLARSHIP TO FOREIGN STUDENTS TENABLE IN BRUNEI DARUSSALAM 2018/2019 ACADEMIC SESSION   The Ministry of Foreign Affairs and Trade is pleased to invite applications for the Government of Brunei Darussalam Scholarship under the above Scholarship Award Scheme for the 2018/2019 academic session. Tenable in Brunei Darussalam, the scholarship award provides […]