2020 YSEALI PROFESSIONAL FELLOWS PROGRAM

Học bổng YSEALI nè mọi người ơiiiiiii. Chương trình lần này dành cho cán bộ trẻ (YSEALI Professional Fellows Program) là chương trình trao đổi dành cho những thủ lĩnh cộng đồng trẻ ưu tú từ các nước ASEAN, đang làm việc trong các lĩnh vực: thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, quản lý các tổ chức phi chính phủ, phát triển kinh tế, quản trị, quy trình lập pháp, quản lý nguồn tài nguyên và môi trường.

Nếu được tham gia chúng mình sẽ có cơ hội tới nghiên cứu trong thời gian năm tuần tại một tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức khác, các văn phòng chính phủ hoặc cơ quan lập pháp tại Hoa Kỳ. Người nhận học bổng sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để nâng cao khả năng lãnh đạo và phát triển mạng lưới nghề nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong cộng đồng của họ.

– Các nước tham gia: Brunei, Burma, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

2. Đối tượng
Chương trình học bổng YSEALI Professional Fellows trao cho những lãnh đạo trẻ (mid-professionals) trong độ tuổi 25-35 tuổi cơ hội nghiên cứu và làm việc tại Mỹ trong thời gian 5 tuần, trong đó có 4 tuần làm việc trực tiếp với các đối tác Mỹ tại những vị trí được thiết kế phù hợp với các tổ chức khu vực tư nhân và/hoặc khu vực công. Thông qua quá trình làm việc này, những người tham gia sẽ có cơ hội tích luỹ kiến thức chuyên môn thực tế, kỹ năng lãnh đạo và kết nối với mạng lưới các chuyên gia.

3. . Đăng ký

• Thời gian ứng tuyển: từ 01/02 đến 31/03/2020
• Đăng ký tại: http://bit.ly/39Nz8fk

 Like và share nếu các em thấy thông tin có ích nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents
#YSEALI #YSEALIPFPFALL2020 #Fellowship

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *