fbpx

Học bổng toàn phần Chính phủ Thuỵ Điển SISGP

Các đặc điểm chung: Học bổng Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP) sẽ thay thế Swedish Institute Study Scholarships (SISS) các năm trước. Lưu ý: Chỉ cho bậc Thạc sĩ 1- 2 năm với rất nhiều ngành khác nhau. Đây là tài liệu 9 trang cho các ngành học Check the list of master’s programmes that […]

Kinh nghiệm apply học bổng chính phủ Đan Mạch CBS Scholarship

Chia sẻ của bạn Hưởng về học bổng trường Copenhagen Business School cho ngành Finance & Investment tại Đan Mạch.   Cơ bản về hồ sơ của mình Undergraduate: Vietnam National University, Hanoi Major: Business Administration GPA: 3.73/4.0 Học bổng: Danish State Scholarship tại Copenhagen Business School (Aka CBS Scholarship) Và thêm vài hoạt động […]

[Tips for Schofans] Các cách “đánh bóng” hồ sơ xin học bổng

SoP, LoR, CV, application form, IELTS certificate, bằng + bảng điểm đại học. Bạn nghĩ thế là đủ cho 1 hồ sơ du học? Gần đúng, đó là các thành tố quan trọng nhất nhưng chưa phải là tất cả! Cần nhưng chưa đủ ? *** Khi bạn hoàn thiện hồ sơ, bao giờ cũng có […]

Bộ sách gối đầu dành cho dân săn học bổng

1. 180 successful business school (MBA) essays Cuốn này được một bạn Schofans chia sẻ cho page Scholarship for Vietnamese students. Sách bao gồm các bài luận mẫu của các bạn đỗ vào các trường top của Mỹ đến từ khắp nơi trên thế giới. Link: https://goo.gl/RCmQwx  2. How to write a winning scholarship essays […]

SOP Sample Eramus Mundus 4

Masters in Strategic Project Management   MOTIVATION LETTER   Nguyen Hoai Xinh No 72, Ba Trieu xxxxxx   30 December 2008 Postgraduate Admissions Recruitment & Admissions Service ABC  University Edinburgh, EH14 4AS   Dear Sir or Madam   My name is Nguyen Hoai Xinh, an audit assistant in Ernst & Young Vietnam Limited. I am […]

SOP Sample Eramus Mundus 3

Masters in Strategic Project Management Personal Statement (Motivation Letter) ― Apply for Masters in Strategic Project Management My career goal is to be a successful entrepreneur or a senior project manager in an internationally orientated enterprise. In the past few years, I have planned four steps for my career life: university education – professional working […]

SOP Sample Eramus Mundus 1

Erasmus Mundus Master programme in Aeromechanics (THRUST)   LETTER OF MOTIVATION 16th November 2010   Nguồn: EM Việt Nam Tổng hợp: Hannah Dinh   Dear Madam/Sir,   I am PHAM KIM HOAN, graduate student with bachelor’s degree in Aerospace Engineering from Nanyang Technological University in Singapore. I would like to apply for the Erasmus Mundus […]