fbpx

Những trường đại học hàng đầu nước Pháp

Theo bảng xếp hạng của Times Higher Education 2015-2016, có 27 trường đại học ở Pháp nằm trong danh sách trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó 10 trường ở Paris.  Dưới đây là các trường đại học được xếp hạng cao.  1. Trường École Normale Supérieure Yêu cầu tuyển sinh của École […]