fbpx

[Apply quote] Kinh nghiệm giành học bổng Nghệ thuật đi du học Mỹ

Dành được học bổng toàn phần của đại học Mỹ đã khó, dành học bổng để học ngành Nghệ Thuật còn khó hơn! Xin chào Schofan, mình là Trâm Anh. Hiện tại mình đang học năm nhất ở trường Marlboro College, Vermont, Mỹ. Mình đã nhận được 1 suất học bổng toàn phần (chi trả […]