17 WEBSITE GIÚP BẠN RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN HAY NHẤT

Tư duy phản biện hay Critical Thinking là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong công việc hay apply học bổng, viết luận, phỏng vấn nữa. HannhEde gửi cả nhà vài trang web hay rèn luyện cái này ha.

Lưu lại khi cần, tag bạn bè. Nói chung chưa biết dùng làm gì nhưng phải biết Critical Thinking để cãi lý, hay chửi nhau văn minh cho giỏi nha

TED Talks
– https://www.ted.com/talks

Reddit Lectures: Những bài giảng hàng đầu
– https://lnkd.in/fURX-Ma

Google World Wonders: Khám phá thế giới cổ đại và hiện đại.
– https://lnkd.in/fci7ZPK

Lifehacker
– https://lifehacker.com/

Library of Congress: Thư viện trực tuyến.
– https://www.loc.gov/

Boundless: Thư viện sách trực tuyến,
– https://lnkd.in/frNwtcA

Internet Sacred Text Archive: Hàng loạt đầu sách về tôn giáo
– https://lnkd.in/fhBK5xY

MeetUp
– https://lnkd.in/fDNnP2A

Trivium Education
– https://lnkd.in/fpXgfyJ

HubSpot Academy: Về marketing
– https://lnkd.in/f2vRaSG

University of the People
– https://www.uopeople.edu/

PBS Video: Phim tài liệu
– http://www.pbs.org/video/

Project Gutenberg: 50.00 tác phẩm văn học.
– https://www.gutenberg.org/

Pocket:
– https://getpocket.com/

MIT Open Courseware
– https://lnkd.in/fhmDEM3

FutureLearn: Các khóa học trực tuyến
– https://lnkd.in/f5WXSKZ

Nguồn sưu tầm từ Anh Quang Le

#HannahEd #sanhocbong #duhoc#scholarshipforVietnamesestudents #criticalthinking

Chuẩn bị tốt nhất cho học bổng: Lớp tìm và apply học bổng; Gói sửa hồ sơ; Gói Mentor học bổng
Chi tiết liên hệ hannahed.co@gmail.com
Instagram bạn nào có Insta thì follow nhau ha: https://www.instagram.com/hannahed.co
Nhóm học tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/HannahEdEnglishClubHEC
Nhóm săn học bổng: https://www.facebook.com/groups/scholarshiphunter/
Youtube có rất nhiều Video bổ ích : https://www.youtube.com/c/HannahEdEducationInformationInspi…
Founder: https://www.facebook.com/hoathanhdinh

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *