5 LỖI GIỮ CHÂN BẠN Ở BAND 6 TRONG TASK 1 WRITING

1. Overview không rõ ràng

Một phần tuy cực ngắn nhưng lại cực kì quan trọng. Overview sẽ gồm 2 tới 3 luận điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ, và không yêu cầu số liệu. Cái khso ở đây là, mình nêu các yếu tố chính một cách chung chung, nhưng đồng thời phải “clear” – rõ ràng. Theo như tiêu chí chấm band 7, bạn phải nêu bật lên được các xu hướng, sự thay đổi hay các giai đoạn. Không thì sẽ không thể đạt cao hơn band 6.

2. Thà viết nhầm còn hơn bỏ sót

Rất nhiều bạn cố gắng ôm trọn cả bài, lỗi này có thể chính là do bạn chưa phân biệt được điểm nào là quan trọng và điểm nào thì không. Khi viết như vậy, bài luận sẽ cực kì rối. Hơn nữa có quá nhiều thứ để viết sẽ dẫn đến việc viết quá giờ, lấy mất thời gian quý báu cho task 2. Hãy ưu tiên tối đa chỉ 3 điều để cho vào overview để được hiệu quả nhất.

3. Phức tạp hóa câu hỏi

Hãy cố làm mọi thứ trở nên đơn giản. Giám khảo cũng sẽ hiểu là bạn chỉ có 20 phút để nghĩ và viết về cả một tập hợp thông tin mới này thôi, và không yêu cầu sự phân tích cao siêu nào hơn.

4. Không sắp xếp một cách logic

Cấu trúc tốt nhất để trình bày một bài task 1:

– Paragraph 1 – Introduction (1 câu)

– Paragraph 2 – Overview: main features (2 câu)

– Paragraph 3 – Chi tiết về main features 1 (2-3 câu)

  • Câu 1: Supporting details
  • Câu 2: Supporting details
  • Câu 3: So sánh chi tiết nếu được

– Paragraph 4 – Chi tiết về main features 2 (2-3 câu)

  • Câu 1: Supporting details
  • Câu 2: Supporting details
  • Câu 3: So sánh chi tiết nếu được

5. Diễn tả số liệu bị sai

Nếu không chắc về từ vựng hay cấu trúc nào đó, tốt nhất khi luyện tập tra và ghi lại nhiều lần. Còn khi đi thi, đừng mạo hiểm, hãy viết thế nào cho đúng nhất, not “nguy hiểm” nhất. Thêm nữa, đừng viết quá cụ thể. Ví dụ con số mà bài đưa ra nếu chính xác đo ra phải là 2025, nhưng thực ra chỉ là một chấm nằm cao hơn 2000 thấp hơn 2100, hãy viết “just over 2000”, “approximately/around 2000”.

Nguồn: ‎Trang Nguyen Thu

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *