CÁCH HỌC WRITING PART 2 QUA BÀI MẪU

Tác giả: Giang Bee Bee

Chắc các bạn cũng biết một điều là muốn giỏi nói thì trước hết phải nghe, muốn giỏi viết thì trước hết phải đọc. Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu nghe nói đọc viết đúng ko nào?

Bước 1. Xem phần dịch tiếng Việt của bài viết, hiểu bài và nắm các ý chính (outline) của bài.

Bước 2. Đọc sơ qua bài viết, highlight key words, những từ mà mình có thể sd để ăn điểm, các cấu trúc ngữ pháp quan trọng. Nếu có từ nào hay điểm ngữ pháp nào mình thấy quá phức tạp, khó nhớ thì mình bỏ đi ngay ở bước này và thay bằng ngữ pháp của mình mà mình có thể hiểu được.

Bước 3. In các bài mẫu tiếng Anh ra (khoảng vài bài) để đọc, đọc hàng ngày như đọc báo, đọc nha không phải học thuộc. Lặp lại đọc như vậy cỡ một tuần là thuộc sơ sơ 70% rồi. Vì nắm nghĩa tiếng việt nên học nhanh hơn. (Bước này đọc phần tiếng anh thôi nha)

Bước 4. Nhìn vào phần bài dịch tiếng việt để đọc tiếng anh, lúc này bạn đã biết hết keywords và ngữ pháp rồi. Nên việc đọc lại rất đơn giản. Bước này giúp bạn củng cố hơn bài viết.

Bước 5: Đối chiếu với bài mẫu xem sót từ và điểm ngữ pháp nào hay không? Nếu có, lặp lại bước 4.

Bước 6: Viết. Đọc nhiều mà không viết đc cũng như không đúng không nào? Viết xong đối chiếu và so sánh với bài mẫu để xem mình sai chính tả không, ngữ pháp dùng đúng không rồi sửa lại. Rồi viết lại khi nào hợp ý thì thôi.

Lưu ý: Mình không học thuộc bài mà chỉ học ý và từ khóa. Mình cũng không học những điểm ngữ pháp phức tạp và khó hiểu. Thay vào đó, mình sử dụng ngữ pháp đơn giản của mình thôi.
Thế là xong, chúc các bạn học tốt

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *