CUỘC THI DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ YÊU KHOA HỌC DỮ LIỆU TỪ QUỸ ASEAN

Cuộc thi ASEAN Data Science Explorers (ADSE) do Quỹ ASEAN tổ chức cho sinh viên đại học cao đẳng nhằm dùng dữ liệu khoa học để giải quyết một trong 6 mục tiêu của thiên niên kỷ:
– Y tế và phúc lợi
– Chất lượng giáo dục
– Bình đẳng giới
– Việc làm và tăng trưởng kinh tế
– Công nghiệp, sáng tạo và cơ sở hạ tầng
– Thành phố và cộng đồng bền vững
Vòng Chung kết sẽ được diễn ra vào tháng 10 năm nay 2020 tại thủ đô Hà Nội!
Vậy tại sao không rinh giải nhỉ, đây là cơ hội để tuổi trẻ Việt Nam tham gia đấu trường Asean đó. Good luck!
DEADLINE: 31/5/2020

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *