[Hà Lan] Nuffic Scholarships at The Hague Academy for local governance

Công việc của bạn liên quan đến các chính sách phát triển bền vững của địa phương và bạn muốn thay đổi nó? Bạn băn khoăn làm thế nào để mình có thể góp phần vào sự phát triển bền vững, tạo việc làm cho cộng đồng, tạo nhiều cơ hội phát triển cho các đối tượng khác nhau? Ui chao chúc mừng bạn đã đọc được post này!

Học bổng Nuffic hiện đang mở cho 4 khóa học ngắn hạn vào nửa cuối năm 2020. Đây là một chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan, giúp phát triển và nâng cao kiến ​​thức cũng như kỹ năng của những bạn đang làm công tác phát triển bền vững tại địa phương. Bật mí thêm là bên cạnh học bổng thì phí khoá học cũng sẽ được giảm nếu bạn đi theo nhóm từ 3 người trở lên nha.

Bốn khoá học bao gồm:
1. Multilevel Water Governance (07 – 18.09.2020):
– Khám phá các khối xây dựng của quản trị nước: hành chính, kế hoạch, tài chính, pháp lý, các bên liên quan và hợp tác thông qua các thông lệ quốc tế và các chuyến thăm học tập.
– Đối tượng: các nhà hoạch định chính sách và nhân viên kỹ thuật của các tổ chức chịu trách nhiệm quản lý nước ở các cấp độ khác nhau; quản lý chương trình và cố vấn làm việc cho các nhà tài trợ và tổ chức phát triển.

2. Local Economic Development (21.09 – 02.10.2020):
– Thảo luận về cách chính quyền địa phương, cùng với các bên liên quan, phát triển các chiến lược để phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, thúc đẩy một môi trường kinh doanh thuận lợi.
– Đối tượng: các chuyên gia tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế địa phương, bao gồm các công nhân phát triển, các quan chức làm việc cho các thành phố, chính quyền khu vực và các bộ, các ngân hàng phát triển.

3. Conflict, Rule of Law and Local Security (26.10 – 06.11.2020):
– Thảo luận về vai trò của các chủ thể quốc gia và địa phương trong việc tăng tính hợp pháp của nhà nước, khôi phục các dịch vụ cơ bản và thúc đẩy sự gắn kết xã hội và an ninh con người trong các thiết lập sau xung đột.
– Đối tượng: Các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, những người đã làm việc trực tiếp với hoặc về các vấn đề liên quan đến các khu vực bị xung đột.

4. Gender Responsive Governance (16 – 27.11.2020):
– Khám phá những gì, tại sao và làm thế nào quản trị đáp ứng giới thay đổi bằng cách tập trung vào việc lồng ghép các giới và cung cấp dịch vụ công bằng ở cấp địa phương.
– Đối tượng: Các bạn làm việc với các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa phương và quốc gia, những người ra quyết định, các nhà thực hành phát triển quốc tế, chuyên gia về giới trong chính phủ, hệ thống NGO và LHQ, cán bộ nhân sự và những người khác quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển toàn diện với trọng tâm đặc biệt là tăng cường vị trí của phụ nữ và các nhóm bên lề.

Link: https://thehagueacademy.com/blog/2020/01/applications-for-nuffic-scholarships-now-open/

 Chúc mọi người tìm được khoá học phù hợp nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *